Política de Privacitat i Política de Cookies

Conscient de les obligacions que es deriven del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), em comprometo a garantir la protecció de les seves dades personals.

Aquesta política de privacitat i cookies s’apliquen exclusivament a les dades personals recollits en aquest lloc web.

Identificació de la responsable del tractament

Em dic Chiara Chieregato, sóc una professional independent i el meu domicili professional és Gavá (Barcelona). Jo seré la responsable del tractament de dades en l’àmbit de les activitats de tractament de dades personals en aquest lloc web. Estic disponible per a contacte per correu electrònic: info@sonochiara.com.

Finalitats del processament

Les dades personals es recullen exclusivament per als següents fins:

• Obligacions legals o estatutàries;

• Respondre a les sol·licituds de contacte;

• Gestió de la contractació i execució dels serveis a través de contactes per mitjà del lloc web.

Les dades personals recollides

Les dades així reunides es limiten al necessari per a garantir respostes adequades a tots els titulars, i s’utilitzen per als fins establerts en la present política i poden obtenir-se mitjançant el formulari de contacte del lloc web i la integració amb formularis en les pàgines de les xarxes socials.

Consentiment

Abans d’enviar el primer missatge de comunicació i contingut institucional, se sol·licitarà el consentiment exprés de l’interessat per a l’enviament d’aquesta mena de missatge. Aquest consentiment pot sol·licitar-se per correu electrònic o mitjançant la subscripció a les pestanyes destinades a tal fi en aquest lloc web. Totes les comunicacions permetran al titular retirar-se a través de l’opció «Anular subscripció».

El controlador de dades mai:

• sol·licitarà dades personals sobre l’origen racial o ètnic, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques, opinions polítiques, pertinença a sindicats, dades relatives a la salut o la vida sexual, dades genètiques o biomètriques.

• realitzarà qualsevol activitat de tractament amb les dades personals facilitades a través d’aquest lloc web, sense el previ consentiment exprés de l’interessat quan es transfereixin a altres persones o altres entitats; o la transferència fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE).

Període de conservació

Les dades personals recollides es conservaran per la durada del consentiment, en els casos en què es requereixi el consentiment dels interessats. En altres situacions, les dades es conservaran mentre la seva retenció sigui legal o estatutàriament obligatòria o necessària per al compliment d’un contracte en el qual el titular sigui part.

Drets dels interessats

Per a accedir, corregir, afegir, actualitzar, suprimir o modificar el consentiment a les comunicacions, el titular ha de posar-se en contacte amb la persona responsable per correu electrònic, a través del correu electrònic indicat anteriorment. Totes les sol·licituds seran processades al més aviat possible.

Autoritat de supervisió

L’interessat està legalment autoritzat a presentar una denúncia de protecció de dades personals davant l’autoritat de supervisió competent.

Cookies

Les cookies s’utilitzen per a navegar per aquest lloc web i no recullen informació que identifiqui a l’usuari. Es recopila informació genèrica, com la manera com els usuaris arriben a i utilitzen els llocs. La informació reunida s’utilitza per a vigilar el nombre de visites i per a estudis estadístics, així com per a garantir el funcionament i la navegació correctes del lloc web, millorant així l’experiència de l’usuari.

Les cookies són petits fragments de text que s’emmagatzemen en el seu ordinador a través del navegador. Solen utilitzar-se per a facilitar la navegació i guardar informació entre les visites sobre les opcions o preferències dels visitants.

No tinc cap control sobre la creació de cookies que són utilitzades pels proveïdors de contingut que poden ser inserits o compartits ocasionalment en el meu lloc web, és a dir, contingut d’altres xarxes socials. Quan s’accedeix a aquestes publicacions amb aquest contingut de tercers poden crear-se cookies des d’aquests llocs web.

Quines cookies s’utilitzen en aquest lloc web?

Aquest lloc web utilitza cookies relacionades amb el formulari de contacte per a recordar la configuració de l’usuari en futures experiències.

Aquesta pàgina també utilitza cookies de l’eina Google Analytics, que permeten analitzar el nombre de visites al lloc web, així com comprendre com es mouen durant la navegació. Per a obtenir més informació sobre les cookies de Google Analytics, consulti la pàgina de Google Analytics.

Com puc bloquejar l’ús de cookies?

Pots bloquejar la creació de cookies a través de la configuració del teu navegador. No obstant això, tingui en compte que desactivar les cookies no permet optimitzar la navegació pel lloc web i que algunes funcions del lloc web no funcionin correctament.

Altres serveis

Altres serveis que puguin sorgir en una data posterior i que requereixin la introducció de dades personals i/o les seves respectives entitats estan coberts per la Política de Privacitat del lloc web.

Enllaços

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web. No sóc responsable per les polítiques de privacitat o del contingut de tals llocs web.

Canvi de la política de privacitat

La present política de privacitat pot ser objecte de canvi o revisió, sense previ avís, segons els requisits legislatius o reglamentaris de conformitat amb la legislació vigent. Tots els canvis significatius d’aquestes condicions es comunicaran degudament als usuaris en el lloc web en un lloc apropiat.

Última actualització: desembre de 2020

Col·laborem?

Ara que em coneixes una mica més, creus que podríem treballar bé junts? Contacta amb mi i explica’m quin és el servei que necessites.